tlačivá k vodičáku

TLACIVA_autoskola_VAJDA_Martin.jpg

Tlačivá potrebné k vodičskému preukazu Vám prinesieme aj osobne.

upravené 07.2024

Všetky údaje musia byť pravdivé a zhodné so žiadateľovým občianskym preukazom!


1. (PDF) Prihláška do kurzu.

2. (PDF) Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia. upozornenie: žiadosť je potrebné vytlačiť obojstranne na jednu A4-ku!

3. (PDF) Čestné vyhlásenie o dvojročnej praxi vo vedení motocykla kategórie A2 (do 35 kW). (toto tlačivo je len pre tých, ktorý majú záujem rozšíriť vodičské oprávnenie zo skupiny A2 na A.)

4. (PDF) Čestné vyhlásenie držiteľa jednostopového motorového vozidla.

5. (PDF) DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIČA, KTORÝ SA PODROBUJE PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI.