postupujeme podľa pravidiel

FUNNY_JAZDA_autoskola_VAJDA_Martin.jpg

Každý krok k úspešnému získaniu vodičského oprávnenia sa riadi fixnými pravidlami, ktorých postup je potrebné dodržať.

Voličský preukaz s nami nezískate, ale vodičák áno :)

upravené 05.2024

Najbližšie zahájenie kurzu:
v pondelok 20.05.2024
o 17:00  (úvodné informácie, registrácia nových záujemcov o získanie vodičského preukazu, poradenstvo, vypisovanie prihlášok a podobne v kancelárii / kancelária č.310 na 3. poschodí v DO Strojár, Nám. S. H. Vajanského 2, Martin [mapa]).

Potrebujete hlavne potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky (tlačivo č.1, ktoré Vám v prípade potreby donesieme aj osobne alebo si ho môžete vyzdvihnúť u nás v kancelárii / kancelária č.310 na 3. poschodí v DO Strojár, Nám. S. H. Vajanského 2, Martin [mapa]).

Máte 16 alebo 17 rokov?
Kurz môžete začať(!) už vo veku 16 rokov. Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny B sa znížil na 17 rokov. Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny B však budú môcť do dovŕšenia dospelosti (najmenej však tri mesiace) viesť vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov. Spolujazdec bude musieť mať pri sebe vodičský preukaz, nebude môcť byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou bude na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude pokladať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. V prípade otázok nám prosím zavolajte na číslo
0905 851 322


"Ťažká" motorka "A" [foto]
Veková hranica na získanie vodičského oprávnenia skupiny A (vodičák na „ťažkú“ motorku bez obmedzenia výkonu) sa stanovila na 24 rokov. Prípadne na 20 rokov s preukázaním dvojročnej praxe na motorke s výkonom do 35 kW (skupina A2).

Rozšírenie vodičského oprávnenia z A2 na A?
Momentálne sú dve možnosti:
– osobitná skúška.
– osobitný výcvik.

V prípade otázok nám prosím zavolajte na číslo
0905 851 322


Do skupiny motorových vozidiel A patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny A1.


Do skupiny motorových vozidiel B patria
a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A a T a podskupiny A1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny B1.