postupujeme podľa pravidiel

FUNNY_JAZDA_autoskola_VAJDA_Martin.jpg

Každý krok k úspešnému získaniu vodičského oprávnenia sa riadi fixnými pravidlami, ktorých postup je potrebné dodržať.

Voličský preukaz s nami nezískate, ale vodičák áno :)

upravené 21.03.2019

...obsah pripravujeme...