postupujeme podľa pravidiel

FUNNY_JAZDA_autoskola_VAJDA_Martin.jpg

Každý krok k úspešnému získaniu vodičského oprávnenia sa riadi fixnými pravidlami, ktorých postup je potrebné dodržať.

Voličský preukaz s nami nezískate, ale vodičák áno :)

upravené 01.2020

Najbližšie zahájenie kurzu je plánované na 27.01.2020 o 18:00 (v kancelárii č.310 na 3 poschodí v DO Strojár, Nám. S. H. Vajanského 2, Martin).

Potrebujete hlavne potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky (tlačivo č.1, ktoré Vám v prípade potreby donesieme aj osobne alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne u nás v kancelárii č.310 na 3 poschodí v DO Strojár, Nám. S. H. Vajanského 2, Martin 03601).

Máte 17 rokov?
Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny B sa zníži na 17 rokov. Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny B však budú môcť do dovŕšenia dospelosti – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo skupiny B len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov. Spolujazdec bude musieť mať pri sebe vodičský preukaz, nebude môcť byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou bude na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa bude pokladať za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky.


Motorka
Veková hranica na získanie vodičského oprávnenia skupiny A (vodičák na „ťažkú“ motorku bez obmedzenia výkonu) sa stanovila na 24 rokov. Prípadne na 20 rokov s preukázaním dvojročnej praxe na motorke s výkonom do 35 kW (skupina A2).

Rozšírenie vodičského oprávnenia z A2 na A?
Momentálne sú dve možnosti:
– osobitná skúška.
– osobitný výcvik.

V prípade otázok nám prosím zavolajte na číslo
0905 851 322